ระบบสมัครเรียนออนไลน์

Admissions

คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบบริการศึกษา

เช็คเกรด ตรวจสอบประวัติ ตารางเรียน ตารางสอบ ตารางบรรยายอาจารย์ ฯลฯ

คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบคำร้องทำบัตรนิสิต

Student card online.

คลิกเข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับอาจารย์และนิสิต

คลิกเลือก

ข่าวสารงานทะเบียน

img_9252

หน่วยวิทยบริการ มจร. สุพรรณบุรี ดูงานระบบทะเบียนนิสิต

วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.จเด็ด โพธิ […]

Share Button
สามีจิกรรมต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผลสามีจิกรรมผู้บริหาร

วันที่ 21 ก.ค. 2560 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบ […]

Share Button
%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a2-2

รับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล […]

Share Button
img_9980

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษ […]

Share Button
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-2560-1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

Share Button
img_8378

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และ […]

Share Button
ประชุมคณะกรรมการสำนักทะเบียนและวัดผล 1/2560 (4)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/ 2560 (4)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 1/25 […]

Share Button
Close-up of two white pieces of chalk on blackboard

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา 3/2560

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา 3/2560 ดาวน์โหลดด้านล่ […]

Share Button
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

สำรวจรายวิชาภาคฤดูร้อน (รอบ๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นิสิตทุกท่านที่มีความประสงค์ที่เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึก […]

Share Button
img_8865-660x330

โครงการอบรม “การรับสมัครนิสิตผ่านระบบนิสิตออนไลน์”

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ ให […]

Share Button