รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

16177528_1388776584500651_6867568570396195870_o

16105653_402957583387392_2994364401871611277_n

16195221_402957666720717_3935481151922429478_n15977647_402957730054044_359383924941654258_n

16002846_402957813387369_5252822294823094122_n

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค.2560 สมัครเรียนออนไลน์

ติดต่อสอบถาม โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421

add2


Share Button
Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์.