รับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ค.2560
ติดต่อสอบถาม โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421
สมัครเรียนออนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

 

Share Button
Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์.