สำรวจรายวิชาภาคฤดูร้อน (รอบ๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

นิสิตทุกท่านที่มีความประสงค์ที่เรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางสำนักทะเบียนฯ ขยายเวลาการสำรวจรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน (รอบ๒) ตั้งแต่บัดนี้-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เท่านั้น

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99eng

Share Button
Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์.