รับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a2-2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี รอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับสมัครตั้งแต่ 16 – 30 พ.ค. ๒๕๖๐ นี้เท่านั้น และจะสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวมชั้น 3 ห้อง C300 ในวันทำการของมหาวิทยาลัย

***หมายเหตุ..ท่านสมัครเรียนออนไลน์ให้ดำเนินการจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือการเงินของมหาวิทยาลัย แล้วนำใบสลิปหรือใบเสร็จ มายื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกบัตรสอบให้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ พระประจิรักษ์ เบอร์ 098-284-6462

Share Button
Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์.