ระบบสมัครเรียนออนไลน์

Admissions

คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบบริการศึกษา

เช็คเกรด ตรวจสอบประวัติ ตารางเรียน ตารางสอบ ตารางบรรยายอาจารย์ ฯลฯ

คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบคำร้องทำบัตรนิสิต

Student card online.

คลิกเข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับอาจารย์และนิสิต

คลิกเลือก

ข่าวสารงานทะเบียน

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3

รับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดรับสมัครนิสิตให […]

Share Button
16195221_402957666720717_3935481151922429478_n

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม […]

Share Button
15698238_1364309470280696_6220586207659462094_n

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่า มจร ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ทุกรุ่น/ทุก […]

Share Button
180160-3

พิธีบรรพชา – อุปสมบท ๘๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ : พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐม […]

Share Button
001

สำนักทะเบียนและวัดผลออกแนะแนวการศึกษา

9 มกราคม 2560 สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมทีมคณะต่างๆ ประ […]

Share Button
reg2

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงาน และการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน”

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยา […]

Share Button
reg1

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มจร  จัดสอบโครงร่างวิท […]

Share Button
00

ผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา […]

Share Button
song

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม & […]

Share Button
2559-12-01-pbd-attorneybkk01

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการ […]

Share Button