ระบบสมัครเรียนออนไลน์

Admissions

คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบบริการศึกษา

เช็คเกรด ตรวจสอบประวัติ ตารางเรียน ตารางสอบ ตารางบรรยายอาจารย์ ฯลฯ

คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบคำร้องทำบัตรนิสิต

Student card online.

คลิกเข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับอาจารย์และนิสิต

คลิกเลือก

ข่าวสารงานทะเบียน

23

พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์

พระพรหมบัณฑิตพบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์แล […]

Share Button
vijai

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลั […]

Share Button
regis123

กำหนดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ส่วนก […]

Share Button
program2016

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุ […]

Share Button
satiti59

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา […]

Share Button